KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XI. évfolyam

2007/3-4

Tanulmány


 IMPACCT
IMPACCT

International Meeting for Palliative Care in Children, Trento

A gyermekgyógyászati palliatív ellátás európai standardjai

Összefoglalás · 2006 márciusában európai, kanadai és egyesült államokbeli egészségügyi szakemberek egy csoportja találkozott Trento-ban (Olaszország), hogy megvitassák az európai gyermekgyógyászati palliatív ellátás aktuális helyzetét. A csoport a Nemzetközi Találkozó a Gyermekek Palliatív Ellátásáért, Trento (International Meeting for Palliative Care in Children, Trento [IMPaCCT]) (lásd 1. táblázat) nevet viseli, támogatja a Maruzza Lefebvre d’Ovidio Alapítvány (Róma), a Livia Benini Alapítvány (Firenze) és a Gyermekek Fájdalommentességéért Egyesület (No Pain for Children Association; Trento).

A szakemberek a háromnapos találkozó során összehasonlították a különböző országokban működő gyermekgyógyászati palliatív ellátást, definiálták a gyermekgyógyászati palliatív ellátás fogalmát, egyezségre jutottak a legjobb gyakorlat terén, és azonosították a minimum standardokat. Ennek eredményeként megszületett egy európai dokumentum, amely megfogalmazza és definiálja az élettartamot korlátozó, illetve terminális betegséggel élő gyermekek ellátásának standardjait. Az IMPaCCT ajánlása, hogy e standardokat vezessék be minden európai országban.


FINELLA CRAIG, gyermekgyógyászati palliatív szakorvos, Great Ormond utcai Gyermekkórház, London, Egyesült Királyság; HUDA ABU-SAAD HUIJER, az ápolástudományok professzora, Bejrúti Amerikai Egyetem, Libanon; FRANCA BENINI, gyermekgyógyászati fájdalomkezelési és palliatív szakorvos, Padovai Egyetem, Olaszország; LEORA KUTTNER, klinikai pszichológus és gyermekgyógyász professzor, British Columbiai Gyermekkórház és British Columbiai Egyetem, Vancouver, Kanada; CHANTAL WOOD, gyermekgyógyászati fájdalomkezelési és palliatív szakorvos, Hôpital Robert Debré, Párizs, Franciaország; PAOLO CORNAGLIA FERARIS, tudományos igazgató, Maruzza Lefebvre d’Ovidio Alapítvány, Róma, Olaszország; BORIS ZERNIKOW, a Vodafon Alapítvány Gyermekgyógyászati Fájdalomkezelési és Palliatív Intézetének igazgatója, Datteln, Németország
IMPaCCT: Standards for Paediatric Palliative Care in Europe. European Journal of Palliative Care 2007, 14 (3): 109-114.
 SCHAFFER JUDIT
SCHAFFER JUDIT

egészségügyi menedzser

gondos2000@t-online.hu

1224 Budapest, Mátra u. 10/a

Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat

Hospice marketing. Egy szolgáltatói szintű modell bemutatása

Összefoglalás · Hipotézisem szerint a marketing szemléletű vezetés jelentősen hozzájárul a hospice ellátást végző szolgálat sikerességéhez és a hospice szellemiség elterjedéséhez. Ahogy a betegellátásban törekszünk a minőségi munkára, szakmai protokollok szerint, esetmenedzsmentet alkalmazva tervezzük és szervezzük az ellátást, úgy a cégvezetésben is tudatosan tervezett, szervezett, kontrollált módon kell működnünk. Folyamatosan elemezni, értékelni és tökéletesíteni kell vezetési stratégiánkat is, hogy az állandóan változó körülmények között is kiegyensúlyozottan dolgozhassunk, és hosszútávon működőképesek tudjunk maradni.

Tanulmányomban a saját hospice szolgálatunk indítása és működése során szerzett hospice és marketing tapasztalataim alapján szeretném a két terület kapcsolatát és sajátosságait bemutatni, vagyis marketing szemszögből elemzem a hospice ellátást és hospice szemszögből értelmezem a marketing munkát.

DR. ZANA ÁGNES
DR. ZANA ÁGNES

egyetemi docens

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet

Halál és haldoklás a vizuális médiában - Hogyan alakul halálképünk a média hatására?

Összefoglalás · Jelen tanulmányunkban a vizuális média jelenségeit vizsgáljuk, mert hipotézisünk szerint ezek az orgánumok erősen befolyásolják az emberek értékítéletét, és használatuk a legelterjedtebb ma Magyarországon. Főként a gyermek- és fiatalkorú népesség van kiszolgáltatott helyzetben, elsősorban számukra működnek mintaként a filmekben látottak. Mivel a mai médiában a halál és a haldoklás ábrázolása kiemelt szerephez jutott, szerettük volna megvizsgálni, hogyan alakítja halálról való elképzelésünket, halálhoz való viszonyunkat a média.

 MOLNÁR MÁRIA MAGDOLNA
MOLNÁR MÁRIA MAGDOLNA

pasztorálpszichológia mesteri képzésén részt vevő hallgató

mmmmaria@freemail.hu

Bábes Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kar

A rajzvizsgálat mint pszichodiagnosztikai eszköz a kisiskolások halálképének feltérképezésében

Összefoglalás · Számos tanatológiai szakírás jelent már meg, amely hangsúlyozza, hogy a gyermekekkel beszélni kell a halálról. Felvilágosításuk azért is fontos, mert modern társadalmunk nem készít fel a halál természetes voltának elfogadására. Napjainkban a gyerekek többnyire az erőszakos halállal szembesülnek. Polcz Alaine szerint a halál megértésében és a gyász feldolgozásában segíteni kell a gyereknek, mert a feldolgozatlan veszteségek gátolhatják a fejlődését. A halállal kapcsolatos ismereteket régen a gyermek rítusok által tanulta meg, látott haldoklót és halottat is. Mivel Erdélyben kevés tanulmány foglalkozik a témával, ezért tűztem ki célul ezen téma vizsgálatát.

Dolgozatom célja: a kisiskolások halálképénék vizsgálata, kutatási módszerként pedig a gyermekrajzok analízisét választottam. A halálhoz való viszony a vizsgált populációban átalakulóban van, noha a hagyományok és a neveltetés még fontos szerepet töltenek be, de a média szerepe fokozatosan növekszik a gyermekek életében. Kutatásom arra az eredményre vezetett, hogy a marosvásárhelyi kisiskolások többsége még tisztában van a halottal kapcsolatos rítusokkal, azonban már a média nyújtotta erőszakos halálkép is hatást gyakorol rájuk.