KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XIX. évfolyam

2015/3

Tanulmány


 SIPŐCZ DIÁNA GIZELLA
SIPŐCZ DIÁNA GIZELLA

kulturális antropológus - vaisnava teológus

artemission@gmail.com

A magyarországi Krisna-tudatú hívők halálhoz kapcsolódó attitűdjei

Összefoglalás · A tanulmány az élet ellentétpárján, a halálon keresztül nyújt betekintést a Krisna-tudatúak életébe. Rámutat a halálkép szerepére, mely nem csak a végső elmúlásra, hanem az élet mibenlétére is magyarázatul szolgál. A Krisna-tudatú közösségben készített interjúk segítségével, antropológiai módszerekkel elemzem a haldoklás folyamatát, a vaisnava halotti rítusokat, bemutatva a halálkép normatív hatását és a guru kegyének fontosságát.

 FARKAS KINGA RÉKA
FARKAS KINGA RÉKA

önkéntes koordinátor, pszichológus

hospice@hospice.hu

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

DR. KEGYE ADRIENNE
DR. KEGYE ADRIENNE

sugárterapeuta, pszichoterapeuta szakorvos, PhD hallgató - tudományos testületi tag

kegyepalfi@t-online.hu

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet - Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

Özvegyek és elváltak veszteségfeldolgozása

Összefoglalás · Tanulmányunkban a veszteség feldolgozását vizsgáltuk elvált és hosszú lefolyású (minimum egy hónapig tartó) betegség következtében házastársukat elveszített személyek esetén. Az volt a célunk, hogy a két különböző típusú veszteségfeldolgozás vizsgálatával és összehasonlításával olyan stratégiákat, jelenségeket találjunk, amelyek az özvegyek számára segítséget nyújthatnak veszteségük feldolgozásában. A két csoport közötti hasonlóságokat és eltéréseket - online kérdőíves módszer segítségével - a depresszió, a szorongás, a szomatizáció, a szubjektív jóllét, valamint a szerepekkel és ünnepekkel kapcsolatos változások, eltérések mentén kerestük. A kutatásban részt vevő, 76 - pszichiátriai kezelésben nem részesülő - személy (közülük a 32 özvegy kitöltő átlagéletkora 50,77 év, a 44 elválté 46,67 év) kérdőíveinek elemzése szerint a szorongásra való hajlam pozitív összefüggésben áll a szomatizációra való hajlammal. A szomatizáció csökkenésével a szubjektív jóllét nő, viszont a traumától való időbeni távolság és a szubjektív jóllét összefüggése nem igazolódott. Bebizonyosodott, hogy a depresszió értéke az özvegyek esetén szignifikánsan magasabb, mint az elváltaknál. Az ünnepekhez az elváltak jellemzően pozitívan vagy semlegesen, az özvegyek negatívan, reménytelenebbül állnak hozzá. A kutatási eredmények alapján tehát az özvegyek veszteségének feldolgozásában a depressziós tünetek és az ünnepek kapcsán megjelenő nehéz érzések, tagadás enyhítése jelenthetnek hatékony segítséget.

A kutatás folytatása a későbbiekben lehetőséget nyújt a téma további elemzésére: a társas támogatás, a megküzdés és az egyént segítő faktorok tükrében.