KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XIX. évfolyam

2015/3

Szemle


DR. ZELENA ANDRÁS
DR. ZELENA ANDRÁS

PhD egyetemi docens

dr.zelenaa@gmail.com

BGE KKK Társadalomtudományi Intézet

A halálhír közlése mint kommunikációs gesztus

Asszonyom! Sajnálattal kell közölnöm: a férje elszenderült.
- Rendben doktor úr, értem, de mikor ébred föl?

Összefoglalás · Pszichiátriai osztályon gyászfeldolgozási zavarral küzdő betegek adatközlései és az e témával kapcsolatban készített orvosinterjúim tapasztalai nyomán azt vizsgáltam, hogy a halálhír közlésének formája és módja összefüggésben áll-e a későbbi gyásztraumával, továbbá, hogy a kommunikációs kutatások általános elméleti és gyakorlati megállapításai milyen módon ültethetőek át a halálhír közlésének gyakorlatába. Kutatásommal és e tanulmányommal arra igyekszem rávilágítani, hogy összefüggés mutatható ki a halálhír közlési módja és a később kialakuló földolgozási zavar között, s a kommunikációelméleti szakmunkák segítséget adhatnak a gyászolókkal, haldoklókkal foglalkozó szakemberek számára.

 HORVÁTH MÁRTON
HORVÁTH MÁRTON

orvostanhallgató

horvath.marton95@gmail.com

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

Világok a túloldalon. A zoroasztrizmus túlvilágképe

Összefoglalás · A tanulmány célja: bemutatni a zoroasztrizmus elképzelését a halálról és a túlvilági életről, illetve felhívni a figyelmet arra, hogy ez az ókori Perzsiában őshonos vallás számos közös vonást hordoz magában a mi zsidó-keresztény kultúránk gondolatvilágával. Szeretném előtérbe hozni azt a hipotézist, miszerint a korabeli zsidóságra gyakorolt zoroasztriánus befolyás segítette elő a mi elképzelésünk kikristályosodását a halál utáni életről. Röviden bemutatom a zoroasztrizmust, illetve a halál és a vallások kapcsolatát. Ezután térek rá a zoroasztrizmus túlvilágának ismertetésére, majd egy kapcsolódó szent szöveg segítségével illusztrálom a leírtakat.