KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

XIV. évfolyam

2010/3

Tartalom

Tanulmány / Original article

Lukas Radbruch - Sheila Payne és az Európai Palliatív Szövetség Vezetősége · Fehér Könyv az európai hospice és palliatív ellátás standardjairól és normáiról. Az Európai Palliatív Szövetség ajánlásai - 1. rész / White paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe – part 1.

Lukas Radbruch - Sheila Payne és az Európai Palliatív Szövetség Vezetősége · Fehér Könyv az európai hospice és palliatív ellátás standardjairól és normáiról. Az Európai Palliatív Szövetség ajánlásai - 2. rész / White paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe – part 2.

Könyvajánló

Knapp Éva, Tüskés Gábor · Dissimulatio mortis. A halál koncepciói a kora újkori irodalmi emblematikában. (Zengő Péter) In.: G. ETÉNYI NÓRA - HORN ILDIKÓ (szerk.): Színlelés és rejtőzködés. A kora újkori politika szerepjátékai

Singer Magdolna · Vigasztalódás a gyászban