KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

XIV. évfolyam

2010/2

Tartalom

Tanulmány / Original article

Dr. Biró Eszter, Dr. Muszbek Katalin, Dr. Mailáth Mónika, Porkoláb Gyöngyi, Kovács Anita és Sándor Brigitta · Méltóság Mezeje program: a szemléletformálás új lehetőségei a magyarországi hospice mozgalomban / Field of Dignity Programme: New Potentials for Shaping Attitudes towards the Hospice Movement in Hungary

Tróbert Anett Mária · Lelkigondozói távlatok: a halálon innen és túl - a keresztény reménység / Spiritual counsellor prospects: from death and beyond – the Christian hope

Kósáné Dr. Oláh Julianna, CSc · Haldoklók között egészséges gyermekként. Gondolatok egy ifjúsági regény kapcsán / Being among the dying as a healthy child. Thoughts about a young adult novel

Zengő Péter · A halál stádiumai Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála c. elbeszélésében / The stages of death in The Death of Ivan Ilyich by Leo Tolstoy

Recenzió / Review

Dr. Pilling János (szerk.) · A halál, a haldoklás és a gyász kultúrantropológiája és pszichológiája. Szöveggyűjtemény (Mucsi Georgina) / The cultural anthropology and psychology of death, dying and mourning. Chrestomathy