KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

XIV. évfolyam

2010/2

Tartalom

Tanulmány

Dr. Biró Eszter, Dr. Muszbek Katalin, Dr. Mailáth Mónika, Porkoláb Gyöngyi, Kovács Anita és Sándor Brigitta · Méltóság Mezeje program: a szemléletformálás új lehetőségei a magyarországi hospice mozgalomban

Tróbert Anett Mária · Lelkigondozói távlatok: a halálon innen és túl - a keresztény reménység

Kósáné Dr. Oláh Julianna · Haldoklók között egészséges gyermekként. Gondolatok egy ifjúsági regény kapcsán

Zengő Péter · A halál stádiumai Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála c. elbeszélésében

Recenzió

Dr. Pilling János · A halál, a haldoklás és a gyász kultúrantropológiája és pszichológiája. Szöveggyűjtemény (Mucsi Georgina)