KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XIV. évfolyam

2010/1

Tanulmány


 VIZINGER ERZSÉBET
VIZINGER ERZSÉBET

krízistanácsadó szakpszichológus

vier@citromail.hu

Kecskemét, 6000, Nyíri út 5. I/5

Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság

Gyász és autogén tréning

Összefoglalás · Jelen tanulmány célja a gyász komplex szemléletének hangsúlyozása mellett az autogén tréning használatának bemutatása a gyászfeldolgozás segítésében. A gyászolók testi tüneteket tapasztalnak, pszichés problémákkal küzdenek, spirituális kérdésekre keresnek válaszokat, miközben szociális térben élik mindennapjaikat egy gyászuknak teret nem engedő társadalomban. Szakemberként feladatunk ezeknek a jelenségeknek minél átfogóbb megértése, és olyan megoldások felkínálása, melyek nagymértékben segítenek kielégíteni a gyász során felmerülő különböző szükségleteket. Az autogén tréning - mint könnyen elsajátítható relaxációs módszer - egyszerű és a gyászfolyamathoz jól illeszkedő szerkezetével segítséget nyújt a gyászolóknak, miközben nem bélyegzi őket betegnek, és preventíven képes megelőzni a gyász patológiássá válását, teret engedve a gyászoló saját ritmusának a gyászfeldolgozásban. Tanulmányomban két eset bemutatásával szeretném megismertetni az olvasókat a gyászolókkal való pszichológiai munka praktikus oldalával.

DR. SZÉPE ORSOLYA
DR. SZÉPE ORSOLYA

kommunikáció kutató, főiskolai docens

szeors@gmail.com

IBS (International Business School)

 FERDINANDY NÓRA
FERDINANDY NÓRA

gyógytornász

nora.nemeth@t-online.hu

Magyar Hospice Alapítvány

Intimitás és nyilvánosság

A gyász- és halál-témájú blogok néhány sajátosságáról

Összefoglalás · Napjaink internet-uralta világában egyének, szervezetek, különböző összetételű csoportok - szakmai tudáson, hivatalos információkon túl - gondolatokat, tapasztalatokat, érzelmeket osztanak meg egymással, tesznek elérhetővé, nyilvánossá. Az érzelmek és tapasztalatok tömeges közzétételével jelentősen kiegészül, illetve átalakul a történelmileg értelmezett nyilvánosság fogalma. Írásunk gyász- és halál-témájú blogok, illetve közösségi oldalak (virtuális temetők) kapcsán fogalmaz meg gondolatokat az intimitás és a nyilvánosság, a tömeges elérhetőség kapcsolatáról. Az írásban ismertetett konkrét példákon keresztül közelebb szeretnénk kerülni a posztmodern világ eme új és szokatlannak tűnő jelenségéhez.