KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XII. évfolyam

2008/3-4

Tanulmány


 LÁSZLÓ GEORGINA
LÁSZLÓ GEORGINA

főiskolai hallgató

lolobrigida1@gmail.com

1114 Budapest, Villányi út 11-13.

Általános Vállalkozási Fõiskola,
Közgazdász közszolgálati szak

Sikerek, kudarcok és nehézségek - a hazai hospice-rendszer SWOT-analízise és értékelése

Összefoglalás · Kutatásom célja a magyarországi hospice intézmények jelenlegi helyzetének meghatározása a vállalati szférában alkalmazott SWOT-analízis segítségével. Ennek keretében felkutatásra kerültek az intézményrendszer belső adottságai közül az intézmények erősségei és gyengeségei, valamint a külső befolyásoló tényezők közül a lehetőségek és a veszélyek. A SWOT-elemzés után értékeltem az adottságokat, majd a jövőkép került meghatározásra, ezen belül is a megoldások felkutatása és a megoldási javaslataim.

 MAROSVÖLGYI ZSÓFIA MÁRIA
MAROSVÖLGYI ZSÓFIA MÁRIA

pszichológushallgató

maroszs@freemail.hu

Károli Gáspár Református Egyetem

Az emberi tudat vizsgálata. A halálfélelem és az értékrend változása a halálközeli élmény hatására

Összefoglalás · Kutatásom célja annak a feltárása volt, hogy a halálközeli élmény hatására hogyan változik meg a halálról és túlvilágról alkotott elképzelés, a halálfélelem, valamint az értékrend. Feltételeztem, hogy az élmény hatására a halál- és túlvilágkép jóval kiforrottabbá és logikusabbá válik, a halálfélelem csökken, az értékrendben pedig a szeretet és a tudás kiemelkedőbb szerepet kap, mint a kontrollcsoportnál.

Kiegészítő hipotézisként felvetettem, hogy a halálközeli élményt átéltek sokkal nyitottabbnak mutatkoznak majd a téma és a kutatás iránt, és pozitívabb visszajelzéseket adnak, mint a kontrollszemélyek. A halálról, túlvilágról és értékrendről alkotott elképzelések kifejtésére a strukturált interjú adott lehetőséget; a halálfélelmet a Neimeyer és Moore-féle Multidimenzionális Halálfélelem Skála mérte, a halálközeli élmény mélységének meghatározására pedig a Súlypontozott Alapélmény Index és a Halálközeli Élmény Skála szolgált.

Az eredmények igazolták, hogy szignifikáns különbségek mutatkoznak a vizsgálati és kontrollcsoport között a halálfélelem legtöbb dimenziójában, a spiritualitásban, a halál témájával kapcsolatos nyitottságban és a válaszok magabiztosságában. Az értékrendben lévő különbségeket ez esetben nem sikerült bizonyítani.