KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XII. évfolyam

2008/3-4

Szemle


 IGARI ERZSÉBET
IGARI ERZSÉBET

egyetemi hallgató

zsokababee@gmail.com

Semmelweis Egyetem ÁOK

Halottas szokások a székesfehérvári Felsővároson és Sárkeresztesen

Összefoglalás · A halál mindig is az élet része volt, és ezt a tényt a korábbi generációk természetes módon kezelték. Ennek köszönhetően nagyon sok szokás is kötődött hozzá, legyen ez a virrasztással, a temetési szertartással vagy a gyászidővel kapcsolatos. A legtöbb helyen azonban már elfeledték az emberek, hogy miként kell elbúcsúzni a szeretteiktől. Emiatt is meglepő, hogy a több mint 100 000 lakosú Székesfehérvár egyes részein még mind a mai napig találkozhatunk a halottas szokásokkal. Tanulmányomban ezeket a hagyományokat hasonlítom össze egy Fehérvár közelében lévő kis település, Sárkeresztes hasonló népszokásaival.

 ALKAYSI ALEXANDRA AMIRA
ALKAYSI ALEXANDRA AMIRA

egyetemi hallgató

alkalexandra@gmail.com

Semmelweis Egyetem ÁOK

Halál és temetkezés az Iszlámban

Összefoglalás · Egy muszlim életében a halott hozzátartozók eltemetése fontos kötelesség, amit az adott szokásokhoz és a mai törvényekhez megfelelően szabva kell betartani. A tanulmány az iszlám vallásnak megfelelő viselkedést és attitűdöt tekinti át a halállal, haldoklással és temetkezéssel kapcsolatban egy muszlim hívő tollából. Nem csak a haldokló ellátása elsődleges feladata a hívőknek, de annak halála után megfelelőképp nyugalomba helyezése. Hiszen hitük szerint a test múlandó, viszont tiszteletben kell tartani, mert az egyszer visszatér Istenhez, és ugyanabban a testben fog újjáéledni az utolsó napon, hogy szembenézzen tettei súlyával.

Az iszlámban a halál egy igen fontos állomás a véges és végtelen, a múlandó és az örök élet
között. Hiszen ezzel zárul le az evilági élet - akkor már nincs lehetőség jót cselekedni,
megbánni a bűnöket - és ezzel kezdődik a valódi, az örök, a túlvilági élet.
1

Az evilági élet csak mulatozás és játék. A túlvilági lakhely az [örök] élet! Bárcsak tudnák! 2


1 SHUBAIL MOHAMED EISA: Az imádkozás könyve. Iszlám Kultúráért Egyesület, 2002. 109.
2 Korán, 29: 64