KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XIII. évfolyam

2009/4

Tanulmány


DR. SIMKÓ CSABA
DR. SIMKÓ CSABA

osztályvezető főorvos

simkocsa@gmail.com

B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Erzsébet Hospice Otthon

Hogyan segítsünk gyermekünknek elfogadni az elfogadhatatlant?

Tájékoztató pedagógusoknak és szülőknek a gyászoló gyermek segítéséhez

Összefoglalás · A szerző tanulmánya elsősorban szülőknek és pedagógusoknak kíván segítséget nyújtani a gyermek gyászreakcióinak megértéséhez, illetve gyakorlati tanácsokkal szolgál ennek a nehéz életszakasznak a támogatásához. A gyermeki gyász általános sajátságainak bemutatását követően életkori bontásban tárgyalja a gyermek gondolkodásának, érzelmi megnyilvánulásainak, magatartásának ezen időszakban jellemző megnyilvánulásait, tételesen kitérve a kórházi látogatások, a temetésen való részvétel, a temetőbe való kijárás, az újraházasodás, illetve a spirituális feldolgozás kérdéseire. Az egyes életkori szakaszokat követően táblázatos formában mutatja be azon magatartásváltozásokat, jelenségeket, amelyek szakember segítségnyújtásának igényét jelezhetik. Külön fejezetben foglalkozik a pedagógusok szerepével, lehetőségeivel a gyász támogatási folyamatában. A cikket haszonnal olvashatják mindazok, akik a haldoklók gondozásában vagy a gyászolók vigasztalásában részt vesznek.

Minden szeretet tragikus a földön, s fordítva is: szeretet nélkül nincs tragédia.
Szeretet nélkül az élet lehet szenzációs és unalmas, értelmes és értelmetlen,
de sohasem tragikus. A szeretet nem arra való, hogy a szenvedést feloldja.
Épp ez a szeretet titka.

(Pilinszky János)
 CSEREPES RÉKA ESZTER
CSEREPES RÉKA ESZTER

pszichológus

cserepes.reka@gmail.com

4010 Debrecen, Komlóssy u. 45-47.

Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék

 PÉK GYŐZŐ
PÉK GYŐZŐ

Dr. habil. egyetemi docens, PhD, tanszékvezető

Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék

Családi állapota: özvegy. Az özvegyasszonyok életében fellépő változások pszichológiai áttekintése, különös tekintettel a nemi szerep-módosulásokra

Összefoglalás · Tanulmányunkban azt tekintjük át, hogyan hat a nők életének, főként pszichés jóllétének alakulására férjük halála. Különböző szakirodalmi írások alapján próbáljuk körbejárni, milyen pszichológiai jellegzetességek mutatkoznak a nők pszichés állapotának mutatóiban, nemi szerepeik megítélésben és megélésében megözvegyülésüket követően. Olyan témákat veszünk sorra, mint a női szerepek általános átalakulásának kérdése, az egykor létező, de már egyre inkább elhalványuló tradicionális nemi előírások köre, melyek az özvegyasszonyok életét is meghatározták; illetve az özvegység női szempontú megélése, összehasonlítva az özvegy nők pszichés jellemzőit az özvegy férfiakéval, házas nőkével, valamint a különböző nemi szerep elvárásokkal rendelkező özvegyasszonyok attitűdjeit.