KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XIII. évfolyam

2009/2

Sajtóközlemény


Tabu-e még a halál?*

A Magyarországon halállal, haldoklással és gyásszal foglalkozó szervezetek fontosnak tartják a köztudat formálását abból a célból, hogy nyíltabban beszéljünk az élet végével kapcsolatos kérdésekről, új rítusok jöjjenek létre, és végső soron oldjuk a téma körül még meglévő tabukat. Ennek érdekében folyóiratot, különböző portálokat, kutatócsoportot működtetnek, egyetemi kurzusokat tartanak. Időszerű, hogy megfogalmazódjon a szemlélet-formálásban érintett szakmai szervezetek szorosabb együttműködése. A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete koordinálja az ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket.

A Kharón, Thanatológiai Szemle című folyóiratot 1997-ben hívták életre a szakma különféle területein tevékenykedő szakemberek, s azóta évenként 4 számmal megjelenve járja körül a halállal, haldoklással, temetési kultúrával, gyásszal kapcsolatos kérdésköröket. A folyóirat interdiszciplináris jellegét hangsúlyozza szerkesztőbizottságának összetétele is, hisz nagyon fontosnak tartjuk, hogy a problémakört komplex jelenségként értelmezzük, teret adva az orvostudomány, a különféle humán tudományok (legyen az a néprajz, történelem, jogtudomány, művészettörténet, teológia, szociológia stb.) kutatásainak, szóljanak azok a jelen problémáiról vagy épp a múlt feltárásáról. 2008-tól a folyóirat elektronikus lappá alakult, s a www.kharon.hu címen mindenki részére ingyenesen hozzáférhető a teljes egészében feltöltött korábbi lapszámokkal együtt. A folyóirat nem csupán a szűkebb értelembe vett szakmához kíván szólni, hasábjain egyaránt olvashatók színvonalas kutatási eredmények, ismeretterjesztő jellegű írások, esszéisztikus vallomások. Mára a Kharón beépült a témával kapcsolatos felsőfokú képzés rendszerébe, olvasottsága egyre bővül, s örömteli az is, hogy egyre több fiatal kutató érez késztetést arra, hogy e témakörben publikáljon.

A Napfogyatkozás Egyesület az első hazai szervezet, amely fő céljainak a gyászolók segítését és a gyász kérdéseinek vizsgálatát tekinti. A szervezetet 2001-ben alapította Polcz Alaine és további 17 szakember. Az Egyesület évente több alkalommal is szervez képzéseket orvosok és pszichológusok számára a gyászolók segítéséről. Az elmúlt években az Egyesület négy konferenciát rendezett a gyásszal kapcsolatos kérdésekről. A szervezet honlapján (www.gyaszolok.hu) a gyászolók és az őket segítő szakemberek egyaránt számos információt találhatnak a veszteségek feldolgozásáról, gyásszal kapcsolatos kiadványokról, rendezvényekről.

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete 2004-ben hozta létre a halál, haldoklás, gyász pszichológiai kérdéseivel és a súlyos betegeket ellátó egészségügyi dolgozók lelki egészségével foglalkozó munkacsoportját. A munkacsoport célja kutatások, felmérések végzése illetve összefogása; konzultáció, tanácsadás kutatóknak, valamint a Tanatológia/Palliatív terápia kurzus szervezése.
www.magtud.sote.hu/tanatologiai-kutatocsoport.htm
A medikusok számára félévente indított kurzus rendkívül népszerű és jelentős a szerepe a hallgatók szemléletének formálásában.
A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 1995 óta koordinálja a hospice szervezetek munkáját. Olyan szervezeteket fog össze, amelyek a legsúlyosabb állapotú, daganatos betegek gondozásával, testi-lelki szenvedésük csillapításával foglalkoznak. Jelenleg 83 intézményi, illetve otthoni betegellátó működik Magyarországon (hospice.hu). Az Egyesület célja az ellátás szakmaiságának biztosítása a betegek életminőségének javítása érdekében, és végső soron a társadalmi köztudat olyan formálása, amely lehetővé teszi, hogy a haldoklás és a halál az ember elidegeníthetetlen jogainak, valamint emberi méltóságának megfelelően mehessen végbe.

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2009 októberében, a Hospice Világnap alkalmából pályázatot hirdetett meg a Kharón című folyóiratban a halál, haldoklás, gyász kérdéseivel foglalkozó, színvonalas tanulmány megjelentetésére. A pályázat célja volt, hogy lehetőséget biztosítson a tanatológia eredményeinek szélesebb körű megismertetésére és oldja a halál, haldoklás és gyász körül még meglévő tabukat. A pályázatra több mint 30 pályamunka érkezett be. A pályázatot kiírókat is váratlanul érte, hogy fiatalok is érdeklődtek, illetve, hogy milyen kiemelkedő kreativitásról és felkészültségről tettek tanúbizonyságot. Érkezik egy új generáció, amely már azokra az alapokra épít, amelyeket a Polcz Alaine nyomán a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében működő, halállal, haldoklással és gyásszal foglalkozó Tanatológia kutatócsoport, a Magyar Hospice Palliatív Egyesület, a gyászolókkal foglalkozó Napfogyatkozás Egyesület, a Kharón online folyóirat, illetve a különböző, gyásszal foglalkozó portálok teremtettek meg.
A bíráló bizottság az alábbi döntést hozta:

I. díjban részesült Varga Zsófia Katalin, Baksa Dániel és K. Szilágyi Adrienn: A halálfélelem és összefüggéseinek vizsgálata kritikus állapotú betegek ápolásával foglalkozó populációkban: intenzívterápiás osztályon illetve hospice ellátásban dolgozó nővérek körében c. tanulmánya. A bizottság kiemeli a nagyon gazdag ismeretanyagot, az alapos és széleskörű kutatómunkát, a színvonalas adatfeldolgozást és a figyelemre méltó eredményeket.

II. díjban részesült Gérecz Ágnes: Halálkép a roma gyermekek képzeletében c. tanulmánya. A bizottság kiemeli a témakör eredetiségét és a feldolgozás színvonalasságát.

III. díjban részesült Szmereka Nelja: A halál rítusainak maradványai Valentyin Raszputyin: Végnapok című regényében c. tanulmánya. A bizottság kiemeli az írás eredetiségét, valamint azt, hogy szép korrajza és kórrajza a társadalomnak.

Különdíjban részesült Singer Magdolna: Jöttem is, meg nem is, hoztam is, meg nem is... című tanulmánya. A bizottság kiemeli Singer Magdolna jelentős munkásságát a perinatális gyász témakörében.

Tabu-e még a halál? Ha elkezdünk róla beszélni, ha informáljuk a szakembereket, a közvéleményt a különböző segítő lehetőségekről, akkor egyre kevésbé lesz tabu.


További sajtóinformáció:

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, munkacsoport
Magyar Hospice-Palliatív Egyesület
Dr. Hegedűs Katalin
06-20-531-3799
hegkati@net.sote.hu
hospice.hu

Kharón folyóirat
Horányi Ildikó
06-20-347-6152
ildikohoranyi@semmelweis.museum.hu
www.kharon.hu

Napfogyatkozás Egyesület
Dr. Pilling János
06-70-264-9065
pilling.janos@gmail.com
www.gyaszolok.hu


* Tájékoztató a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület által meghirdetett Kharón tanulmány-pályázat eredményhirdetéséről. 2009. december 4., Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet