KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

VI. évfolyam

2002 õsz

Tanulmány


 SZABÓNÉ BERTA IRÉN
SZABÓNÉ BERTA IRÉN

szociálpolitikus, egészségügyi szakmanager

family99@t-online.hu

Terminális állapotú rákbetegek véleménye a hospice ellátásról

Összefoglalás · A Budapesti terminális állapotú rákbetegek körében, 2001-ben végzett kérdőíves felmérés a betegek véleményét mutatja be a hospice ellátásról. A vizsgálat célja annak felmérése, hogy az otthoni ápolásban részesülő, illetőleg a kórházban ápolt betegek milyen mértékben igénylik és mennyire elégedettek a részükre biztosított ellátással.


Elhangzott előadás formájában a VI. Hospice-Palliatív Kongresszuson (2002. Kecskemét)
 RASCHKA NATHAN ATTILA
RASCHKA NATHAN ATTILA

közösségi és szociális munkás

raschkanathan@freemail.hu

Betegekkel és haldoklókkal való foglalatosság a zsidó közösségben

Összefoglalás · A tanulmány témája a beteg, haldokló ember és családja támogatása, segítése az ókori zsidóságtól napjainkig; a közösségi gondoskodás áttekintése a zsidó hagyományokon keresztül és ennek hatása a keresztény beteggondozásra.

 PÁL DÁNIEL LEVENTE
PÁL DÁNIEL LEVENTE

egyetemi hallgató

vimperga@freemail.hu

Eötvös József Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

ELTE BTK, Budapest

Halál

(szóéletrajz)

Összefoglalás · A tanulmány a halál szó nyelvészeti, nyelvtörténeti elemzését vállalja magára, kiterjesztve azt a szó szemantikai, jelentéstani kontextusainak bemutatására.

 LADÁNYI-TURÓCZY CSILLA
LADÁNYI-TURÓCZY CSILLA

Ph.D hallgató (ELTE BTK, Romanisztika Doktori Program),
tudományos segédmunkatárs

ladanyitcsilla@yahoo.com

Budapest, Úri u. 53.

MTA TTI

A csalogányok könnyen halnak

- Halál, gyász és lélekvándorlás egy 16. századi portugál regényben -

Összefoglalás · A tanulmány végén, függelékben közölt műfordítások egy portugál költő, író: Bernardim Ribeiro (1482-1536) egyetlen regényéből származnak. A szemelvények irodalomtörténeti elemzéséből kiderül, hogy a halál, haldoklás, gyász körül forgó történetek írójának halálfelfogása eltér a korára jellemző európai kultúrkörben szokásostól. Az egyediségek alaposabb vizsgálata bizonyítani látszik, hogy a szerző az erőszakkal áttérített ibériai zsidók köréből került ki, s műveiben a Kabbala tanításainak vetületét fedezhetjük fel (pl. lélekvándorlás hit).