KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

VII. évfolyam

2003/4

Szemle


 CZANK GÁBOR
CZANK GÁBOR

papnövendék, diakónus

pecska@freemail.hu

6720 Szeged Dóm tér 6.

Hittudományi Fõiskola,
Szt. Gellért Egyházmegyeközi Papnevelõ Intézet

Temetkezési szokások Pécskán és környékén

Összefoglalás · Az Erdélyben, Arad megyében található vegyes nemzetiségű Magyarpécska magyar lakosságának temetkezési rítusai, a halállal kapcsolatos népszokásai, hiedelemvilága bontakozik ki előttünk az alapos, mindenre kiterjedő gyűjtőmunkának köszönhetően. A halálra való készülettől kezdve a virrasztáson keresztül, egészen a gyászrítusokig kísérhetjük nyomon a falu lakosainak életét, s betekintést nyerhetünk a közösség román nemzetiségű tagjainak szokásaiba is. A falusi lakosok hagyománytisztelete, a szokásokhoz való ragaszkodás morális indíttatásai - bár sok helyütt az eredeti jelentés elvesztésével - viszonylag archaikus formában őrizték meg a vidékre jellemző népszokásokat, viszont tanúi lehetünk annak is, hogy kb. három generáció távlatában már kimutatható több, kevesebb változás, s a megváltozott életformához való igazodás.