KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

VII. évfolyam

2003/3

Tanulmány


 LARS JOHAN MATERSTVEDT
LARS JOHAN MATERSTVEDT

PhD (filozófus),
a Norvég Rákszövetség Posztgraduális Kutatási Társaságának elnöke és titkára (Oslo),
valamint a Norvég Tudomány- és Technológiai Egyetem Művészeti Fakultásának docense (Trondheim)

lars.johan.materstvedt@medisin.ntnu.no

 DAVID CLARK
DAVID CLARK

PhD (szociológus), Az Orvosi Szociológia Professzora - Sheffieldi Egyetem, Klinikai Tudományok Osztálya (Dél),
Sebészeti és Aneszteziológiai Tudományos Szekció, Palliatív Ellátási Akadémiai Részleg és Igazgatóhelyettes

d.clark@sheffield.ac.uk

Sheffield, Egyesült Királyság

Trent Palliatív Ellátási Központ

 JOHN ELLERSHAW
JOHN ELLERSHAW

MA FRCP, Orvosigazgató - Marie Curie Központ (Liverpool)
Palliatív ellátási tanácsadó / Tiszteletbeli professzor

Liverpool, Egyesült Királyság

Királyi Egyetemi Kórházak

 REIDUN FORDE
REIDUN FORDE

MD PhD, Az Orvosi Etika professzora - Oslói Egyetem
Az Etikai Bizottság elnöke

Oslo, Norvégia

Norvég Orvosi Társaság

 ANNE-MARIE BOECK GRAVGAARD
ANNE-MARIE BOECK GRAVGAARD

MD, Belgyógyász és Családorvos szakorvos, az SFPM - Svéd Palliatív Ellátási Társaság alelnöke

Helsingborg, Svédország

Helsingborgs Hospice

 H. CHRISTOF MÜLLER-BUSCH
H. CHRISTOF MÜLLER-BUSCH

MD PhD, Priv. Doz. Ltd. Arzt Gemeinschaftskrankehaus Havelhöhe,
Abtlg. Für Anästhesiologie, Palliativmedzin und Schmerztherapie

Berlin, Németország

 JOSEP PORTA I SALES
JOSEP PORTA I SALES

MD PhD BA (bioetikus), Belgyógyászati tanácsadó, Palliatív ellátási tanácsadó

Barcelona, Spanyolország

Katalán Onkológiai Intézet

 CHARLES-HENRI RAPIN
CHARLES-HENRI RAPIN

MD PhD, A Geriátria professzora, osztályvezető főorvos

Genf, Svájc

Geriátriai Klinika

Eutanázia és asszisztált öngyilkosság az EAPC Etikai munkacsoportjának szemszögéből

Összefoglalás · Napjainkban világszerte komoly érdeklődés mutatkozik az eutanáziával és az asszisztált öngyilkossággal kapcsolatos etikai és törvénykezési problémák irányába. Épp ezért szükségessé vált, hogy mértékadó szervezeti szinteken is megfogalmazásra kerüljenek azok az iránymutató elvek, amelyek támpontul szolgálhatnak a viták során. Az EAPC (Európai Szövetség a Palliatív Ellátásért) is bekapcsolódott ebbe a munkába, s 2003-ban etikai szakértői csoportja megjelentette a kérdéskör kapcsán állásfoglalását, amely a palliatív gondozás, az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság fogalmainak definíciós tisztázásához járul hozzá, s nyomatékosan hangsúlyozza a palliatív terápia és az eutanázia különféle formái közötti különbségeket.


EAPC: European Association for Palliative Care (Európai Szövetség a Palliatív Ellátásért) A tanulmány eredeti címe: Euthanasia and physician-assisted suicide: a view from an EAPC Ethics Task Force. Palliative Medicine 2003; 17: 97-101.
 HENK TEN HAVE
HENK TEN HAVE

az Orvosi Etika professzora

PO Box 9101, 6300 HB Nijmegen, The Netherlands

Nijmegen Egyetemi Orvosi Központ, Etikai, Filozófiai és Orvostörténeti Intézet, Hollandia
Department of Ethics, Philosophy and History of Medicine 232
University Medical Centre, University of Nijmegen

Érvek az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság legalizálása mellett és ellen

Összefoglalás · Az Élet Kívánságra Történő Bevégzése és Asszisztált Öngyilkosság Törvény bevezetése után Hollandiában nem zárult le az eutanáziáról szóló viták sora, s a gyakorlat is azt mutatja, hogy vannak még olyan problémák, amelyekre ez a törvény nem tud megoldást nyújtani. A tanulmány összefoglalását adja azoknak az érveknek és ellenérveknek, amelyek a törvény bevezetése után is elgondolkodtatják az embert annak helyes vagy helytelen mivoltáról. Felhívja a figyelmet arra, hogy épp az eutanázia kérdésének előtérbe kerülése az Hollandiában, amely bizonyos mértékben akadályozza az élet végi szenvedések más, alternatív enyhítési módozatainak (pl. palliatív terápia) elterjedését, s lassítja az erre irányuló szakmai intézmények szerveződését.


Henk ten Have az Orvosi Etika professzora, Nijmegen Egyetemi Orvosi Központ, Etikai, Filozófiai és Orvostörténeti Intézet, Hollandia. A tanulmány eredeti címe: Why (not) legalise euthanasia and physician assisted suicide? European Journal of Palliative Care. 8th Congress of the European Association for Palliative Care. Plenary lectures. The Hague, 2-5. April 2003. 21-27.
 APRIL L. DIPIZIO
APRIL L. DIPIZIO

a New York Állambeli Buffalo Hospice központjának önkéntes szolgáltatási részlegének koordinátora

225 Como Park Boulevard
Chektowaga NY 14227-1480

Hospice Buffalo

Az önkéntesek szervezése a hospice-ban és a palliatív gondozásban: az amerikai modell

Összefoglalás · Az Amerikai Egyesült Államokban a hospice-ok működése nagyrészt az Államokban igen preferált önkéntes szolgálaton alapul. Az önkéntesek toborzása, megfelelő képzése, koordinációja és a tevékenységükkel kapcsolatos értékelő munka, valamint a szolgálatért nyújtott megbecsülés kifejezése fontos részét képezi a hospice irodák tevékenységének. Jelen tanulmány alaposan elemzi az önkéntesek koordinációját kézben tartó munkatársak feladatait, s mindazokat a tényezőket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy az önkéntesek munkájukat a legmagasabb színvonalon végezhessék.


April L. DiPizio a New York Állambeli Buffalo Hospice központjának önkéntes szolgáltatási részlegének koordinátora. Több mint 9 éve dolgozik a szervezettel, és jelenleg 560 önkéntes toborzását, képzését és koordinálását végzi. Ezt a tanulmányt a zágrábi, A palliatív gondozás kulcskérdései és megoldásai a családi orvoslásban konferencián [Conference on Key Issues in Palliative Care and Its Solutions in Family Medicine] adta elő, 2002. március 21-én. Eredeti címe: The management of volunteers in hospice and palliative care: the U.S.A. model.
 BALOGHNÉ VAJNA ZSUZSA
BALOGHNÉ VAJNA ZSUZSA

önkéntes segítő

anka@hu.inter.net

1145 Budapest, Amerikai út 53-55.

MAZSIHISZ Szeretetkórház, Hospice

Simogatott, gyűrött arcok... Egy hospice önkéntes jegyzete

Összefoglalás · Két, kórházi ápolásra szoruló, s a kórházi szoba kényszerű összezártságában élő idős hölgy mindennapi életének nehézségeiről számol be Baloghné Vajna Zsuzsa önkéntes segítő. Rövid esetleírását adja annak a folyamatnak, hogy a két nő miként válik nyitottabbá, s egymás iránt megértőbbé csupán azáltal, hogy egy hospice-team önkéntesétől és szociális munkásától lelki támaszt és törődést kapnak.

...Nézd csak,
tudom, hogy nincsen mibe hinnem
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen,
de pattanó szívem feszítve húrnak
dalolni kezdtem ekkor az Úrnak,
annak, kiről nem tudja senki, hol van
annak, kit nem lelek se most, se holtan.
Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkem és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak
vendége voltam.

(Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség. 1933. /Részlet/)

 OLÁH JÁNOS
OLÁH JÁNOS

főiskolai docens

jona@or-zse.hu

Országos Rabbiképzõ-Zsidó Egyetem

A túlvilág képzete az ókori zsidó irodalomban

Összefoglalás · A túlvilág képzete már jelentkezik a Biblia legrégibb könyveiben is, de világos és egyértelmű megfogalmazása csak a legfiatalabb bibliai szövegekben, a próféták könyveiben fordul elő. A Biblia utolsó könyveinek megírását követő kor zsidó irodalma már bővebben foglalkozik a túlvilággal, a halhatatlan lélek képzetével és a feltámadással. A lelkek ideiglenes tartózkodási helye végig követhető az ókori zsidó irodalomban, de a feltámadás, a lelkek testesülése csak az ante II. században jelentkezik egyértelműen.

 MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS
MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS

Dr. Univ. orvostörténész

orvostortenet@t-online.hu

1023 Budapest Török u.12.

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár

Az erdélyi vámpír-betegségről

Összefoglalás · A 18. század első évtizedeiben valóságos vámpír-hisztéria kerítette hatalmába Európát. Egyes szlavóniai, bánáti és dél-erdélyi falvakban ugyanis az állítólagos vámpírok (sírjukból visszajáró, s az élők vérét szívó holttestek), a korabeli vizsgálati jegyzőkönyvek tanúsága szerint, különféle halálos betegségeket, sőt járványokat okoztak. A jelen tanulmány, erdélyi adatok alapján, azt igyekszik kideríteni, azonosítható-e mai terminológiánkkal ez az úgynevezett vámpír-betegség. A szerző arra következtet, hogy a vámpír-betegség elnevezés valójában több, különféle kórformát (tífuszt, kolerát, vérmérgezést, ételmérgezést, pestist stb.) takar: e terminus létrejöttében tehát nem valamely meghatározott betegség tünetei, hanem a vámpírokkal kapcsolatos hiedelmek, és a halálesetekre adott téves népi magyarázatok játszották a főszerepet.