KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

VIII. évfolyam

2004/3

Tanulmány


 FÖLDESI ENIKŐ
FÖLDESI ENIKŐ

klinikai szakpszichológus

foldesie@gyer2.sote.hu

1094 Budapest Tûzoltó u. 7-9.

Semmelweis Egyetem, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

 ZSÁMBOR CSILLA
ZSÁMBOR CSILLA

klinikai szakpszichológus

csilla@e-gear.hu

1094 Budapest Tûzoltó u. 7-9.

Semmelweis Egyetem, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

A gyógyíthatatlan daganatos gyermek és családja pszichés vezetése

Összefoglalás · A gyermekkori rosszindulatú betegségek esetében az orvosi kezelés mellett szükség van a beteg hatékony pszichoszociális támogatására is. A teljes gyógykezelés nélkülözhetetlen része a beteg pszichológiai követése a kórmegállapítástól kezdve a terminális időszakig. A növekvő gyógyulási arány, és az egyre javuló életkilátások ellenére a daganatos betegség súlyos megrázkódtatást jelent a beteg gyermeknek és családtagjainak: a végleges gyógyulási kilátások bizonytalanok. A terminális időszakban történő pszichológiai segítség, a kommunikáció a gyermek életkori sajátosságainak, és az ennek megfelelően kialakult haláltudatának ismeretében folyik. Ha gyermekről van szó, a halál különösen irreálisnak tekinthető, ami nagyfokú stresszt, lelki terheket ró a gyógyító teamre.

DR. PILLING JÁNOS
DR. PILLING JÁNOS

PhD pszichiáter

pillingdr@gmail.com

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet

A búcsú méltósága

(A holttesttel való méltó bánásmód kérdései)

Összefoglalás · A jogszabályok, a bioetikai állásfoglalások valamint a tanatológiai könyvek és tanulmányok sem Magyarországon, sem külföldön nem szentelnek jelentősebb figyelmet a holttesttel való méltó bánásmód kérdéseinek. A média azonban egyre gyakrabban ad hírt olyan botrányokról, amelyek a halottakkal való méltatlan bánásmód miatt robbantak ki. Jelen tanulmány áttekinti a kérdéskör jogi és bioetikai hátterét, elemzi a sajtóhírekben és az országgyűlési biztosok jelentéseiben szereplő botrányos eseteket, s mindezek alapján javaslatokat fogalmaz meg a holttesttel való méltó bánásmód körülményeinek megteremtésére.

 KICSI SÁNDOR ANDRÁS
KICSI SÁNDOR ANDRÁS

nyelvész, esszéíró

Budapest

Verlaine: Gaspard Hauser dalol

Összefoglalás · Az ún. haláljelek állításának szokása kapcsán emlékezik meg a szerző Kaspar Hauserről, arról a rejtélyes fiatalemberről, aki 1828-ban tűnt fel Nürnberg városában, s érdemelte ki különös sorsával a halála emlékeképp felállított emlékoszlopot. Paul Verlaine egy 1873-ban írt versében alakját a korába nem illeszkedő furcsa idegen szimbólumaként idézi fel. A költeményt többen is tolmácsolták magyar nyelven, ezeket a fordításokat mutatja be a szerző, s nyújt történeti adalékokat a vers minél jobb megértéséhez.