KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

VIII. évfolyam

2004/3

Tartalom

Versek

Kertész Kata · Aludj csak, Még a toll is lassabban hagy nyomot, EZ A REGGEL... 13.

Tanulmány

Földesi Enikő és Zsámbor Csilla · A gyógyíthatatlan daganatos gyermek és családja pszichés vezetése

Dr. Pilling János · A búcsú méltósága - (A holttesttel való méltó bánásmód kérdései)

Kicsi Sándor András · Verlaine: Gaspard Hauser dalol

Források

Christian Friedrich Garmann · A holtak feltámadásáról (részletek) - (Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Magyar László András)

Recenzió

Czövek Judit · Ha mi meghalunk... Zoborvidéki virrasztóénekek (Horányi Ildikó)

Európai ajánlások a palliatív ellátás szervezéséről. A Miniszteri Bizottság Rec (2003) 24. számú ajánlása a tagországok számára a palliatív ellátás szervezéséről (Európa Tanács). - (Szerk.: DR. HEGEDŰS KATALIN) (Zana Ágnes)

Folyóiratunkat támogatta: