KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

 tanulmányok, esszék a halálról és a gyászról

Kharón Thanatológiai Szemle
Folyóirat a halál, a haldoklás és a gyász kérdéseiről


www.kharon.hu

A Kharón Thanatológiai Szemle című folyóirat 1997-ben indult útjára Dr. Polcz Alaine pszichológus, tanatológus kezdeményezésére, s a magyar tanatológia első szakmai, tudományos fórumaként szolgálja az általa megfogalmazott célokat. Szerkesztőbizottságát a tanatológia (mint orvosi szakkifejezés) vagy thanatológia (bölcseleti vonatkozású írásmód) tudományának szakemberei alkotják (pszichiáter, pszichológus, bioetikus, orvostörténész, művészettörténész, kulturális antropológus). A Kharón lapjain olyan interdiszciplináris jellegű írások jelennek meg, amelyek a haldoklással, halállal és gyásszal kapcsolatos szocio-kulturális, pszichiátriai, bioetikai, és bölcseleti problémákat járják körül, teret adva a hazai szakemberek elméleti és gyakorlati kutatási eredményeinek és a nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő külföldi kutatásoknak is. A tanulmányok olyan kérdésköröket járnak körül, mint pl. a gyógyíthatatlan betegek és a gyászolók pszichoterápiája, a terminális állapotú betegek palliatív terápiás kezelése, a hospice ellátás elméleti és gyakorlati problémái, az eutanázia stb.. Mindezeket kiegészítik a kulturális és vallási rítusokra, az orvostörténetre, a néprajzra, művészettörténetre stb. vonatkozó történeti háttérkutatások eredményei.
A hazai szerzők publikációinak megjelentetése mellett hangsúlyt fektetünk a forrásértékű külföldi munkák fordítására, kiadására is. Magyar nyelven a Kharónban jelentek meg elsőként olyan, nagy jelentőségű írások, mint például az Egészségügyi Világszervezet útmutatója a rossz hírek közléséről, az Európai Bizottság állásfoglalása a haldoklók gondozásáról, vagy éppen Erich Lindemann klasszikus tanulmánya, mely megalapozta a gyász lélektanával kapcsolatos kutatásokat. Közzéteszünk olyan idegen nyelven íródott munkákat is, amelyek külföldi kutatók magyar nyelvre átültetett elsődleges publikációi.
Az elmúlt években a Magyar Hospice-Palliatív Egyesületnek köszönhetően a folyóirat már az interneten keresztül is elérhető, és sikerült a teljes archív anyagot is hozzáférhetővé tennünk a világhálót böngészők számára. A Kharón 1997 és 2007 között nyomtatott formában jelent meg, 2008-tól a folyóirat önálló honlappal jelentkezik a hűséges Olvasók számára ismerős arculattal. Ezzel egyidejűleg lemondtunk a lap nyomtatott formátumban való megjelentetéséről. A Kharón - regisztrációval ingyenesen - olvasható elektronikus folyóirattá alakult, azonban a folyamatosság fenntartása érdekében a szerkesztőség a lap számozásán nem kívánt változtatni. Továbbra is évente 4 számot adunk ki.
A Kharón lektorált folyóiratnak minősül az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) szerint. ISSN száma: HU ISSN 2060-8616

Dr. Hegedűs Katalin
főszerkesztő


Magyar Hospice-Palliatív Egyesület © 2008

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület © 2008